ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР НА СПО

Специалистите на Надзорната Агенция Подемни Съоръжения осъществяват технически надзор на съоръжения с повишена опасност и техните ползватели по Закона за техническите изисквания към продуктите.

Обекти на Технически Надзор

Съгласно Лицензия 598 издадена от ГД „ИДТН", „Н.А.П.С." ЕООД осъществява Технически надзор на следните видове съоръжения с повишена опасност:
 • Товароподемни кранове
  • Бордови кранове, независимо от товароподемността им
  • Товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване, независимо от товароподемността им
  • Товароподемни кранове извън посочените бордови кранове и товароподемни кранове с ръчно задвижване на механизма за придвижване с товароподемност до 5 т включително
 • Багери, предназначени за работа с кука, грайфер или електромагнит
 • Товароподемни електрически колички, движещи се по наземни релсови пътища
 • Електрически телфери, немонтирани на кранове
 • Товарозахващащи органи - куки, грайфери, електромагнити, спредери и др., с които допълнително се оборудват повдигателните съоръжения
 • Сменяеми товарозахващащи приспособления, окачени на товароподемната кука - сапани, клещи, траверси, вакуумни захващачи и др.
 • Подвижни работни площадки.

Login Form