За Нас

1. Надзорна Агенция Подемни Съоръжения е изградена от млади специалисти, готови да докажат своя професионализъм и да откликнат на потребностите на своите клиенти.

2. „Н.А.П.С.” ЕООД притежава лицензия № 598, издадена от ГД „ИДНТ”

ЛицензЛиценз

 

3. В сила от 12. 05. 2009 г. в „Н.А.П.С.” ЕООД има разработена и внедрена Система по качеството съгласно БДС EN ISO / IES 17020 : 2005